Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Matka Boża
Królowa
Miłości i Pokoju
Pani Kujaw

koronowana
27 czerwca 1965 roku

Archidiecezja Gnieźnieńska

Obraz MB

W samym centrum Kujaw, w gminie Strzelno, przy drodze Inowrocław – Poznań położona jest miejscowość Markowice, a w niej słynne sanktuarium Matki Bożej Markowickiej. Zbudowany w latach trzydziestych XVII wieku drewniany kościół istniał do roku 1710, kiedy to zastąpiła go murowana świątynia w stylu barokowym. Z XVIII wieku pochodzi również klasztor Misjonarzy Oblatów. W 1825 roku władze pruskie dokonały jego kasacji. W 1924 roku ustanowiono tu parafię. Po wojnie misjonarze oblaci powrócili do Markowic. W roku 1948 świątynia została odnowiona. W 1990 roku rozpo częto odnowę elewacji kościoła i zagospodarowano plac wokół sanktuarium. Wybudowano amfiteatralny ołtarz polowy, przy którym odbywają się msze odpustowe.
W sanktuarium markowickim znajduje się cudowna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIV wieku. Figura pochodzi z Trzebnicy, a w jaki sposób znalazła się u ss. norbertanek w Strzelnie – nie wiadomo. W czasie zarazy została przywieziona do Markowic, aby zapobiec rozszerzaniu się epidemii. Ponieważ nie było tam wówczas ani kościoła, ani kaplicy, figurę przyjęli pod swój dach właściciele wsi, Andrzej i Helena Bardzcy. a wysokość 105 cm. Zaliczana jest do kategorii tzw. Pięknych Madonn. Najstarsza jest jej górna część – popiersie, dolna została uzupełniona później. Srebrna szata zasłania figurę od przodu i nadaje jej wygląd postaci stojącej. Maryja trzyma Dzieciątko na lewej ręce, w prawej ma berło. Jezus w lewej ręce trzyma królewskie jabłko, a lewą opiera się o pierś Matki. W kronikach klasztornych znajduje się ponad 300 zapisów cudów i łask zawdzięczanych Pani Kujaw.
Po odnowieniu świątyni po wojnie figurka Matki Bożej wróciła na swoje miejsce w ołtarzu, gdzie znajduje się do dziś.

Marklowice_03.jpg
Marklowice_05.jpg
Marklowice_08.jpg
Marklowice_06.jpg
Marklowice_07.jpg
Marklowice_04.jpg